Liometopum luctuosum (Velvety Tree Ants)

Liometopum luctuosum queen with workers.
Liometopum luctuosum queen with workers.